“Ditt kompetenta barn” – på väg mot nya värderingar för familjen.

“Ditt kompetenta barn” – på väg mot nya värderingar för familjen.

I denna bokcirkel reflekterar och diskuterar vi kring olika begrepp såsom samarbete, självkänsla,
ansvar, gränser och det vuxna ledarskapet i familjen.

Vi träffas under fem tillfällen, den 1,15, 29 oktober samt 12 och 26 november kl.18.00- 19.30
Kostnad: 800 kr inkl. fika
Plats: Tolvskillingsgatan 6E

Boken ingår ej. Finns i bokhandeln eller beställes på Adlibris.

Anmälan, som är bindande, görs senast två veckor före start.Faktura skickas.
Cirkelledare: Ingela Nelson

Frågor och anmälan via mail nelsoningela@gmail.com

Information

OBS! Datumet har passerat

Ort/plats: Göteborg

Datum: 1 oktober 2019

Kl: 00:00 - 19:30

Föräldra- och Familjecoaching

Periodvis har vi coacher under utbildning och kan då erbjuda kostnadsfri föräldracoaching. Kontakta oss för mer information admin@familylab.se

Dela