Distansutbildning Diplomerad Stresscoach

Distansutbildning Diplomerad Stresscoach

Studieform:
Distansutbildning

Beräknad utbildningstid:
9-12 månader

Målgrupp: 
Du som vill arbeta med att förhindra, förebygga och lindra negativ stress. Antingen i rollen som extern konsult eller som en intern resursperson. Kostnaderna för psykisk ohälsa stiger dramatiskt i samhället och många organisationer är intresserade av att få hjälp med detta.

Mål & syfte: 
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper och kompetens om stress och psykisk ohälsa. Tonvikten läggs dock sedan på hur man kan arbeta stressförebyggande genom Mental Träning, Mindfulness och Coaching. Utbildningen ger deltagaren förståelse för och tillgång till konkreta verktyg. Godkänd utbildning gör deltagaren till Diplomerad Stresscoach.

Upplägg: 
Teoretiska studier kombineras med praktisk tillämpningsträning. Detta innebär att litteraturstudier sammanfattas och reflekteras över i inlämningsuppgifter som skickas in till kurshandledaren. Dessutom ska en egen process i Mental Träning och Mindfulness genomföras och dokumenteras. Slutligen ska minst två klientarbeten á minst 5h vardera genomföras och utvärderas.

Bedömning: 
För diplomering krävs godkända inlämningsuppgifter, loggbok samt klientarbeten.

Deltagarstöd:
Kursdeltagaren får en personlig handledare som ger kontinuerlig feedback på inskickade uppgifter samt finns tillgänglig via mail under hela studietiden. \r\nDetaljerad studiehandledning erhålls vid anmälan.

Litteraturlisa, ingår i kursavgiften:

Diplomerad StressCoach

• Stress och den nya ohälsan – Peter Währborg
• Träna din inre kondition – Tomas Gunnarsson
• Mindfulness i Vardagen – Ola Schenström
• Coaching med Mental Träning – Lars- Eric Uneståhl & Gregor Schill
• Hjärnstark – Anders Hansen
• Coaching – vad, varför, hur – Susann Gjerde

Utbildningskostnad:
16.500:-. För företag tillkommer moms.

Information:

Åsa Schill – asa@schillcoaching.se

Gregor Schill – gregor@schillcoaching.se 031-701 75 05

Boka admin@familylab.se

Information

OBS! Datumet har passerat

Ort/plats: Distans

Datum: 22 juni 2020

Kontakt/E-post: Skicka

Om Åsa Schill

Föräldra- och Familjecoaching

Periodvis har vi coacher under utbildning och kan då erbjuda kostnadsfri föräldracoaching. Kontakta oss för mer information admin@familylab.se

Dela