Sanna Sohlberg

Jag heter Sanna Sohlberg och är förskollärare från början. När jag började som förskollärare för nästa trettio år sedan upptäckte jag ganska snabbt att min påverkan på barnens välbefinnande var marginell.

Det är i familjen det händer! Det är i de nära relationerna som vi “blir till”. Det är i de nära relationerna som både barnens och de vuxnas personliga utveckling sker! Här har vi världens chans att utvecklas tillsammans med de vi älskar!

Sedan dess har jag intresserat mig mer för hela familjens dynamik ur barnens/tonåringarnas perspektiv. Jag har vidareutbildat mig och är nu gruppledare för Active parentings program, har under året arbetat med att ta fram nytt material för Aktivt föräldraskap tonår. Jag har också gått Jesper Juuls seminarieledarutbildning och delar hans synsätt. Jag arbetar nu i min egen regi, Familjekompetens, med kurser ( både privat och för företag) rådgivning för föräldrar och föreläsningar på skolor, företag och organisationer. Jag är själv mamma till tre barn som lär mig mycket om mig själv och livet. En dotter på 19, en son på 18 och en som på 10 år.

Kontakta mig gärna! Eller läs min blogg! Allt finns på familjekompetens.com


→

Om Sanna

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 070-4381237

Hemsida: www.familjekompetens.com

Dela