Sandra Österström

I grunden är jag Barnsjuksköterska inom barnhälsovården.

Familjehandledare genom Family-lab
Instruktör i spädbarnsmassage.
Erfarenhet från samverkan med socialtjänst, barnsjukvård, förskola och elevhälsa.
Jag brinner för att möta föräldrar, pedagoger & barn i frågor som handlar om relationen till varandra och oss själva.
Erbjuder inspirationsföreläsningar & föräldrakurser till vuxna som vill främja goda relationer till barnen.
Likaså workshop till barn med fokus på självkänsla, relationer och att växa upp i en överväldigande värld.


→

Om Sandra

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Kontakt/Epost: E-post

Hemsida: sagolikabarn.com

Dela