Petra Linder Månsson

Vem är du i samspel med andra? Vad bidrar du själv med som får det att kännas bra, förutsägbart och tryggt? Vad är det du gör som ibland kan bli ett hinder för att det ska kännas just så? Och hur skulle du vilja ha det?
I dina relationer; som vän, som förälder, som kollega och som partner- ja i alla de relationer du ingår i- är du en del av det samspel som ni tillsammans skapar och att ibland stanna upp och fundera över vad du själv bidrar med i samspel med andra leder till självinsikt och till kraft att förändra och utveckla sig själv och därigenom kanske även andra. Det är ett mycket fint sätt att värna om och att vårda dina relationer, där du tar ett personligt ansvar för att skapa bra, trygga och förutsägbara relationer.

I coaching- och handlednings processer finns möjlighet till just detta; genom att du får berätta, genom att du får en möjlighet att reflektera och fundera, få spegla och vrida och vända på föreställningar om dig själv och andra, utrycka det som du känner fungerar bra och också det som skaver och att ta dig tiden att formulera hur du vill ha det för att sedan göra de förändringar som behövs. Jag stödjer ditt samtal om dig och om dina relationer genom att lyssna och ställa frågor som klargör och leder till självinsikt och som ger dig kraft att förändra och utveckla!

Vem är jag?
Jag är mamma till tre egna barn och ett bonusbarn. Jag är skild och omgift sedan 30 år och har erfarenhet av att leva i bonusfamilj. Jag är numera också mormor. Jag bor med min man i Stockholm men också delvis i vårt hus utanför Gnesta i Sörmland. Jag har alltid arbetet inom förskolans värld i olika roller och har genom det 30 års erfarenhet av att arbeta med relationer; barn- barn, förälder- barn, pedagog- barn, och relationer mellan vuxna på arbetsplatsen. Mina olika roller som förskollärare, förskolechef/rektor, specialpedagog och specialpedagogisk handledare och också nu som föräldra- och familjecoach, har gett mig erfarenhet och kunskap om samtalet som verktyg för bra, trygga och förutsägbara relationer. Jag lutar mig mot samspelsteorier, systemteori och har ett relationistiskt synsätt på samspel och relationer.
 
Relevanta utbildningar:
Förskollärarutbildning
Utvecklingspsykologi,  Erica stiftelsen
Rektorsutbildning, Uppsala universitet
Specialpedagogisk utbildning, Stockholms universitet
Specialpedagogisk handledarutbildning, S:t Lukas stiftelsen
Certifierad föräldra- och familjecoach, Family- Lab

Jag erbjuder:
Föräldra- och familjecoaching
Föräldrakurser
Handledning till pedagoger i förskolan- enskilt och i grupp
Handledning till ledare inom förskolan
Specialpedagogisk handledning till förskolan

Kontaktuppgifter:
Petra Linder Månsson
Telefon: 0765559195
mail: lindermanssonpetra@gmail.com


→

Om Petra

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0765559195

Hemsida: lindermanssonpetra@gmail.com

Dela