Miriam Molbaek

Miriam Molbaek

Välkommen på en resa där du, förutom kärlek, har möjligheten att förtjäna det mest värdefulla vi kan ”ge” en annan människa – självkänsla. Jag är här för att vägleda och stötta dig genom denna transformerande resa.

Om mig:

Jag är Miriam, Par- och Familjecoach, jag erbjuder stöd och vägledning för individuell och grupputveckling Det är en ära att vara Nationell Ledare för Familylab i Peru. Jag delar med mig av min djupa anknytning till det relationella perspektivet, som har format mitt liv och mitt tillvägagångssätt som person, yrkesverksam och ledare inom FamilyLab. Uppvuxen i Peru har mitt liv vävts samman i olika länder: Ecuador, Danmark, Sverige och nu Belgien. Som hustru och mor till två barn står familjen i centrum av mitt liv.

Erfarenhet och Utbildning:

Jag har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta med barn, familjer och ledning av samtal. Min erfarenhet omfattar arbete inom förskole- och skolvärlden, där jag har samarbetat med andra professionella inom elevhälsoteamet. Dessutom har jag fungerat som processstödjare inom anpassad skola för att handleda personal och stödja barn med funktionsnedsättningar. Dessa erfarenheter utgör några av mina kompetensområden.

Nyligen startade jag ett nytt kapitel genom att öppna min tjänst för rådgivning och coaching. Med en påbyggnadsutbildning i specialpedagogik och två masterexamina i filosofi med inriktning på inkluderande utbildning, psykopedagogik och socialpedagogik ligger min erfarenhet i att stödja alla typer av familjer, också de som hanterar autism, ADHD, ADD och olika funktionsvariationer. Utöver det professionella området finner jag stor tillfredsställelse i att navigera genom glädjeämnen, framgångar och utmaningar som neurodiversitet innebär. Jag tror starkt på att med rätt stöd och vägledning är otroliga transformationer inte bara möjliga, utan oundvikliga för alla. Bli med mig på denna transformationsresa!

Mitt förhållningssätt som professionell är inspirerat av Jesper Juul och präglas av autenticitet, kärlek och ansvar. Jag vet att det ledarskap som fungerar både inom privatlivet och som yrkesverksam bör vara ömsesidigt och empatiskt.

Jag erbjuder:

  • Coachning och expertvägledning kring föräldraskap, med särskild fokus på autism och ADHD.
  • Coachning för par och familjer.
  • Interaktiva online-gruppcoachingprogram för föräldrar, med möjlighet till tillägg av individuell coachning.
  • Inspirerande föreläsningar som belyser och ger kunskap om funktionsvariationer och insikter om vad det innebär för stöd, särskilt med hänsyn till autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar.
  • Skräddarsydd pedagogisk kompetensutveckling genom föreläsningar och handledning, speciellt utformad för personal inom skolan, förskolan, socialtjänst, etc. som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.
  • Engagerande bokcirklar som fokuserar på föräldraskap och viktiga ämnen, inklusive föräldraskap som lyfter fram funktionsvariationer hos barn och ungdomar, med extra insikter om autism, ADD, ADHD och olika funktionsnedsättningar.
  • Flexibla mötesalternativ, inklusive fysiska möten samt möjlighet till distansmöten via Teams – allt för att göra stödet tillgängligt och anpassat för dina behov och önskemål.

Ditt Nästa Steg:

Om du står inför utmaningar eller söker utveckling inom föräldraskap och relationer, är du varmt välkommen att ta kontakt. Låt oss boka en tid och tillsammans utforska de möjligheter som kan ligga framför dig.

Om Miriam

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach, kursledare.

Ort: Bryssel

Kontakt/Epost: MiriamConsults@outlook.com

Telefon: +46 762089009

Hemsida:  https://www.specialneedsconsultancy.com/


→

Om Miriam

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Bryssel

Kontakt/Epost: E-post

Telefon:  +46 762089009

Hemsida: www.specialneedsconsultancy.com/

Dela