Meryem Roswall

Det kom tydligt till mig att vi föräldrar vill göra allt för våra barn men vi vet inte alltid hur. Ibland vill vi bara bli lyssnade på, tagna på allvar.

Vi föräldrar gör så gott vi kan och känner ofta att vi ändå inte räcker ändra fram i stunden, vad behöver jag för att nå fram?

Jag Meryem finns som en lots och coach vid er sida kring att stärka föräldraskapet: Att växa ihop eller växa isär. Eller tillsammans med era barn från 6-18 år.

Barn gör så gott de kan, när barn inte kan, behöver vi förstå varför så vi kan hjälpa dem.

  • Stärka föräldraskapet, din självkänsla, dina gränser
  • Tolka språket, tonen, längtan, behovet, hindret
  • Skapa förutsägbarhet inte lydnad
  • Våga se problemen och ta svåra beslut (skola, hälsa, mat, framtid)
  • Skapa positiv förändring och realistiska förväntningar
  • Känsloskola, vad är ilska, skam, undertryckta känslor
  • Konkretisera verktyg och strategier för att nå uppsatta mål

Min litteratur är från: Jesper Juul, Lars H Gustafsson, Ross Green, Bo Hejlskov Elvén, Ben Furman

Jag finns på Södermalm i Stockholm på Krukmakargatan 34A – Föräldracoaching på Söder

Om Meryem

Verksam som: Familjecoach, Coaching för par, Enskild coaching,

Kontakt/Epost: meryem.roswall@gmal.com

Telefon: 0708-443322

Hemsida: Föräldracoachingpåsöder.se 

Om Meryem

Verksam som: Familjecoach, Föreläsare, handledare 

Ort: Stockholm/Södermalm

Kontakt/Epost: meryem.roswall@gmail.com

Telefon: 0708-443322

Hemsida: Föräldracoachingpåsöder.se

Mer…

Min bakgrund är i olika kulturer då jag är uppväxt i Nacka, sommarbarn i Finland och helgbarn i Tensta hos min turkiska far och 6 st halvsyskon. Jag har delats med många. Detta har givit mig en stor lyhördhet och kunskap om lydnadskultur och förståelsen för hur viktigt det är att vi aldrig hamnar där igen, men då behöver vi vuxna lära känna våra egna gränser. Ju mer personligt vi kan uttrycka gränser, desto lättare blir det för våra barn att förstå vad som förväntas av dem.

Jag har mött och haft nära samtal med familjer och barn och ungdomar då jag arbetat inom skolan sedan 2006. Jag var med och byggde upp en grundskola F-9 i Södertälje, genom att se varje unge, känna alla vid namn, bygga nära relationer, tala om våra förmågor och förväntningar på varandra.

Att träna upp barns tankefärdigheter, så ett utmanande beteende ej behöver ta plats, istället stärks självkänslan. Genom att upplysa, sätta ord på det otalade bidrar vi till större medvetenhet så vuxna vågar och vill bli förebilder, genom att visa att vi heller inte kan allting och vi gör fel flera gånger om dagen. Men vi vågar säga det högt och ej dömda. Det leder till att samspelet blir varmare på skolan men även mellan familj/skola och elev/familj.

2017 – Vidareutbildning inom MI (motiverande samtal) och Lågaffektivt tänkande

2018 – Certifierad EMCC Familje- & Föräldracoach med FamilyLab och Jesper Juul litteratur

2019 – Tejping, BOF, Barnorienterad familjeterapi, Familjebehandling KBT

2021 – Diplomerad KBT Terapeut Steg 1

2022 – Första hjälpen vid psykisk ohälsa, Karolinska Inst.

2023 – Interpersonell Neurobiologi


→

Om Meryem

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0708-443322

Hemsida: www.föräldracoachingpåsöder.se

Dela