Maria Ek

Ibland behöver vi alla stöd att komma vidare eller igenom något som är svårt. Livet kan föra med sig mycket när det gäller förändringar, sorger, relationer och kriser. Samtalsterapi kan vara ett sätt att ge sig själv utrymme och tid för att få uttrycka tankar, känslor, drömmar och visioner. Terapi eller stödsamtal kan bidra till ny livskraft och en större självkännedom.

Jag har haft förmånen att möta många föräldrar både enskilt och i grupp genom åren och vet att föräldrar önskar förmedla till sina barn att de är viktiga, värdefulla och älskade precis som de är. Jag vet också att det är, i vårt samhälle och tempo, med krav på prestation och resultat lätt att komma snett i de relationer som vi alla tycker är de mest viktiga och värdefulla.

Jag är socionom och har arbetat med barn/ungdomar och deras familjer sedan 1996, under många år arbetade jag på BUP och är nu sedan 6 år tillbaka på Angereds Närsjukhus, barn och ungdomsspecialistcentrum. Jag har vidareutbildat mig i bla KBT och psykodynamisk utbildning och IPT.

Mina tankar om samtal är att när vi berättar om något börjar berättelsen att tala med oss, vi påverkas själva av det vi berättar, en del av det som händer oss ska berättas åter och åter igen. Det kan behövas tusen berättelser för ett enda ögonblick, Det kan behöva tusen berättelser för att kunna förstå och leva med det som har hänt.
Målet med terapi och samtal är förbättrad självkännedom och att få andra infallsvinklar på problem.
Ju mer du förstår om dig själv och dina relationer ju större förutsättning att kunna påverka och leva det livet du önskar och vill.

Här får alla frågor finnas med som påverkar din psykiska och fysiska hälsa

Varmt välkommen!

Maria Ek


→

Om Maria

Verksam som: Handledare

Ort: Göteborg

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0709-101283

Hemsida: www.linkedin.com/in/maria-ek-93335167

Dela