Linda Ovesson

Hej!

Jag heter Linda Ovesson och min önskan är att kunna inspirera föräldrar och andra vuxna i att stärka barns självkänsla. Genom att skapa relationer med våra barn som grundar sig på likvärdighet, empati och autenticitet tror jag att vi kan uppnå just detta. Barnen är vår framtid, och barn som växer upp till vuxna individer med en god självkänsla mår bättre vilket jag tror även kommer att påverka vårt samhälle till det bättre.

Ett av mina största intressen är relationer och samspelet mellan människor. När jag först kom i
kontakt med Jesper Juuls bok ”Ditt kompetenta barn” blev jag starkt påverkad av boken och den förändrade mitt förhållningssätt till relationer. Jesper Juuls tankar om föräldraskap stämmer väl överens med mina egna värderingar och hur jag ser på relationer mellan människor. Dels mellan vuxna och barn men även vuxna sinsemellan. Under mina tio år som lärare har jag dessutom haft förmånen att få möta många barn, ungdomar och föräldrar vilket har gett mig erfarenhet
inom området.

Utöver min lärarutbildning har jag studerat psykologi och dessa kunskaper har jag haft nytta av i många olika sammanhang i livet. Både professionellt och privat. Vid sidan av detta är jag delägare i Meditiationsguiden som inriktar sig på hälsa och personlig utveckling.

Jag bor i Göteborg och erbjuder föreläsningar, seminarium och föräldracirklar.

Du är varmt välkommen att kontakta mig!


→

Om Linda

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Göteborg

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0705 - 35 68 12

Dela