Leif Heidenberg

Tre seminarier med nya användbara verktyg

Föräldrar med barn i skolåldern

Från vardagstjat till värdefulla insikter
I rollen som ansvarig vuxen utvecklas våra sociala förmågor och vi kommer samtidigt i kontakt med egna begränsningar. Ibland fastnar vi i ett upprepat beteende som inte fungerar. Vi blir tjatiga vilket påverkar relationerna. Hur kommer vi ur det, kan vi omvandla det? Finns det mer att lära och upptäcka och i så fall vad och hur?

För professionella i skolan och i socialt arbete

Hur uppfattar barnen oss professionella?
Ibland har vi som arbetar med barn och unga föreställningar vilket självklart påverkar hur vi kommunicerar. Här undersöker vi det genom att titta bortom yrkesrollen och reflekterar över den inverkan vi har på relationerna och vi får även en möjlighet att uppgradera oss för vår yrkesroll vi befinner oss i. Vi berör ”det mellanmänskligas existens”.

För chefer, ledare och hr-personal

Personligt ledarskap på jobbet vs. hemma
I det här sammanhanget använder vi ledarskap som ett samlingsnamn för det personliga ledarskapet. Här får vi möjlighet att uppgradera vårt sätt att kommunicera både på jobbet och hemma. Vi ser likheter och skillnader. Vi upptäcker nytt och omvandlar de kunskaperna till något användbart i praktiken.

Innehåll och bakgrund

Genomförandet fungerar som en anpassad workshop med praktiska moment blandat med teori och tankemodeller. Förhållningssättet är relationistiskt, salutogent (hälsofrämjande) och bygger på vedertagen grundforskning inom relationsteorier och modern neurovetenskap. Innehåll och teorier utgår bl.a. från Family-Lab, mina professionella erfarenheter och erfarenheter som fyrabarnspappa. Nyckelorden är ansvar, autenticitet, integritet, lika värde, samarbete, självkänsla, självförtroende och jämlikhet. Min historia innehåller tio års erfarenhet av pedagogik, ledarskap och coaching i näringsliv och offentliga verksamheter med koppling till kvalitativ och kvantitativ forskning, sammanlagt fem år som specialpedagog och ledare för unga vuxna i arbetsmarknadsprojekt, medling för familjer och samordnare för social prevention, tre år som examinator i kommunalt kvalitetsutvecklingsarbete och fyra års erfarenhet av matchning av yrkeskompetenser.

När vi är modiga nog att lära av och utvecklas genom våra barn, partners och kollegor, och när vi tillåter oss att växa tillsammans, då är vi vuxna på riktigt.


Om Leif

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 076 - 810 10 01

Dela