Kjell Grönlund

60 år, bor i Uddevalla, gift med Ulla sedan 70-talet, vi har fyra vuxna barn,
två biologiska och två adopterade, vi har även hunnit få fyra barnbarn,
ett femte är på gång.

De senaste 15 åren har mitt arbete bestått av i huvudsak två delar:
en till två dagar i veckan behandlare på en samtalsmottagning på systemisk grund
i Primärvårdens regi, övriga dagar handledare åt olika personalgrupper inom
offentlig sektor, framför allt inom skola, socialtjänst och hälso-o.sjukvård.

Jag bedriver även utbildning i samtalsmetodik respektive systemteori och nätverksarbete.

Det som ger mig störst glädje i jobbet är när jag får lov att vara med och bidra till
att återupprätta och/eller förbättra relationen mellan barn och föräldrar,
oberoende om barnet är 5 eller 65 år.


→

Om Kjell

Verksam som: Handledare

Ort: Uddevalla

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 073-9134420

Dela