Karin Chaikiat Sjödin

\”Är du förälder? Då vet du troligen vilken balansakt det kan vara. Mellan kontroll och tillit, mellan auktoritet och frihet. Mellan myspys och kaos. Vi kan väl alla skriva under på att ens föräldraskap uppstår i relationen till våra barn och att det därför är dynamiskt och föränderligt. Vi blir föräldrar i mötet med våra barn! 

Alla perioder har sina utmaningar och vissa föräldraskap är mer utmanade än andra. Det finns ingen perfekt familjemall där alla kan tryckas in, pressas igenom och komma ut på andra sidan leende och lyckliga i alla sina dagar. Alla familjer är olika!

Coaching handlar om att ta sig från nuläget till ett önskat läge. Att våga prova lösningar, utifrån dig, din situation och dina resurser. Just detta arbetar vi tillsammans med under våra samtal. Hur är det just nu? Hur vill jag ha det? Hur tar jag mig dit?

Din anledning till att söka familjecoaching kan vara stor eller liten. Du kanske har något specifikt du vill utveckla eller förändra. Du kanske bara är nyfiken på hur du kan leva ett familjeliv mer i linje med dina värderingar? Kanske behöver du stöttning i att sortera dina tankar och känslor kring ditt föräldraskap? Ingen anledning är bättre eller sämre.

Familjecoaching hos mig utgår ifrån att du känner din familj bäst och att du bär på dina egna lösningar kring ditt föräldraskap.

Som utbildad Föräldra-och Familjecoach via FamilyLab utgår jag från det relationistiska synsättet på en familj, inspirerat av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Det handlar mer om hur vi ÄR med våra barn än vad vi borde/skulle/måste GÖRA med dom. Det här förhållningssätt leder till robusta, stabila barn som är trygga och starka i sin självkänsla och sin integritet.

Jag är legitimerad lärare och har arbetat i skolans värld i olika roller sedan 2002. Just nu arbetar jag med elever i grundskolan som behöver det där lilla extra under skoldagen. Jag är också yogalärare, mindfulnessinstruktör och utbildare inom dessa områden, både för barn och vuxna. Jag är utbildad inom Non Violent Communication.

Jag är mamma till två barn på 12 och 14 år. Min man och jag navigerar på vår föräldraresa tillsammans och tar oss fram i varierad väderlek och olika underlag: vissa dagar i motvind på gropiga och guppiga vägar och andra dagar med vinden i ryggen, solen i ansiktet och slät nerförsbacke.

Jag brinner lite extra för de särskilt utmanade föräldraskapet som t ex en funktionsvariation kan föra med sig.\”


→

Om Karin

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Kontakt/Epost: E-post

Dela