Karin Enqvist

Jag är socionom , Leg Psykoterapeut och Handledare i psykoterapi och har gått Family- Labs familj och seminariehandledarutbildning. Idag arbetar jag dels utifrån Karin Enqvist Psykoterapi dels utifrån Parterapeuterna Stockholm. Mottagningen finns på Kungsgatan 84 i Stockholm.

Mest tar jag emot enskilda för psykoterapi, par som vill ha hjälp i sin relation eller föräldrar som önskar konsultationer kring hur de ska möta sina barn eller unga. Jag har också avtal med vissa Stockholmskommuner kring Familjerådgivning.

När jag blev klar socionom 1993 kände jag att jag ville lära mer för att förstå och kunna utvecklas i mitt arbete. En nyfikenhet på olika ingångar för att förstå och mötas har lett och leder mej vidare.
Under flera år fördjupade jag mej i psykoterapier med unga och unga vuxna skrev jag tillsammans med en journalist boken ”Limbo – om dem som fastnat i entren till vuxenvärlden till deras oroliga, arga och vilsna föräldrar”. Den gavs ut av Natur och Kultur 2012.
Under flera år har jag utbildat professionella i att arbeta med samtal kring sex- och samlevnadsfrågor med grupper via LAFA (Samhällsmedicinsk enhet för sexualitet och hälsa). Tillsammans med en kollega arbetade jag under flera år i skolan med att förbättra klimat och stämning i skolan. Jag har också föreläst kring unga och unga vuxna i olika sammanhang. Jag har vidareutbildning i sexologi.
När jag först kom i kontakt med Jesper Juuls tankar blev det ett igenkännande utifrån mitt relationistiska perspektiv, jag uppskattar tillgängligheten och tydligheten kring de ibland komplexa skeenden och relationer livet innebär.

Välkommen att höra av dej för att få veta mer eller boka tid.

Karin Enqvist
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm


→

Om Karin

Verksam som: Handledare

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0730 22 29 20

Hemsida: karinenqvist.se

Dela