Kaja Michelson

Kaja Michelson, föreläsare, författare och med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult. Hon är cert. coach, Skandinaviska Ledarhögskolan, cert. föräldrahandledare och familjecoach, FamilyLab Association och cert. medicinsk yogalärare med inriktning trauma-, & kvinnohälsa. Kaja har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013 via sitt företag Exhale Coaching & Consulting.

FÖRÄLDRAKURSER

Våra föräldrakurser vänder sig främst till dig som är förälder till barn i en familj med utmaningar som psykisk ohälsa, missbruk, skilsmässa, vårdnadstvister, nya familjebildningar och bonusrelationer.

Föräldrarkurserna i relationskompetens är skräddarsydda för dig som är förälder i en familj med tydliga stressorer. En stressor för ditt barn, i ett psykologiskt perspektiv är något eller någon som triggar stress, ofta en via en upplevelse av hot, förlust eller ansvar och som skapar fysiska, känslomässiga, tankemässiga eller beteendemässiga reaktioner som är mer eller mindre starka beroende på situation, person och tidigare erfarenheter.  Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan uppstå hos den som själv har utsatts för eller sett eller hört någon bli utsatt för mycket svåra, livshotande och traumatiska händelser som katastrofer, olyckor, våld, sexuella övergrepp och psykisk eller fysisk misshandel eller att en närstående blir svårt sjuk.  Sådana händelser är för många barn och ungdomar i Sverige  ofta en del av deras vardag. En kortvarig stressreaktion är oftast inte skadlig, men den som under lång tid utsätts för starka stressorer utan att få hjälp och stöd, riskerar att bli sjuk.

Många barn lever med en förälder som har en psykisk-, eller beteendestörning av något slag. Störningar kan vara allt från en förälders emotionella instabilitet, oförmåga att hantera sina känslor, brist på medkänsla och hänsyn till andra, irrationella utbrott, nedstämdhet, ångest, psykosliknande tillstånd mm samt sjukdomar som missbruk och psykisk sjukdom mm. Barn som växer upp i dessa familjesystem lever i sammanhang där stresspåslaget är högt.

Det kan vara en stor hjälp och lättnad för dig som den ”andra föräldern” att få stöd kring hur du kan umgås, stötta och samtala med ditt barn om utmaningarna i familjen. Hos oss kan du som är förälder till ett barn med höga stressnivåer få stöd, vägledning och hjälp i ditt föräldraskap. Den här kursen vänder sig just dig som har en stark önskan att bli en bättre förälder till ditt barn och hjälpa det att utvecklas till en tryggare individ med god självkänsla, trots allt det svåra.

På denna kurs får du som förälder handfast handledning i hur du kan hjälpa ditt barn att utvecklas till en tryggare individ med god självkänsla, trots allt det svåra. Du får möjlighet att reflektera om vilka stressorer som påverkar ditt barn i hens vardag och vilket konsekvenser dessa stressorer får i hens liv.  Under kursen varvas teori med praktik och du lämnar kursen med insikter och praktisk erfarenhet med utgångspunkt i familjeterapueten Jespers Juuls teorier om vilken föräldrastil som bygger robusta, resillienta barn med ansvar, integritet och självkänsla.

Kursen omfattar 12 timmars lärande. Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Ett exemplar av boken “Alma & Atman” med tillhörande utbildningsmaterial ingår i kursavgiften. Boken bygger på en metodik som lär barn och vuxna att sätta ord på sina känslor och behov och är skriven med inspiration av forskning från Institute of HeartMath och kommunikationsmodellen Non Violent Communication. Forskning visar att när vi verbaliserar våra känslor och behov sänks aktiviteten i amygdala, dvs den del av hjärnan som sätter igång en kaskad av stressreaktioner i kroppen och som i slutändan leder till att stresshormoner utsöndras. När vi sätter ord på vad vi känner och behöver utövar vi empati och självmedkänsla. Modern hjärnforskning visar att när vi tränar upp vår självmedkänsla stärker vi vår psykiska hälsa och mår bättre på alla plan. Forskning visar också att hög självmedkänsla ger starkare motivation till inlärning och optimism samt mindre nedstämdhet och självkritik, och att träning i medkänsla hjälper till att balansera stresspåslaget i hjärnan.

HÄSTUNDERSTÖDDA PROGRAM
Vi erbjuder föräldrakurser, samtal, föreläsningar, stresshantering, workshops och coaching. I bland bjuder vi in hästen i processerna vilket brukar var mycket uppskattat framförallt om det finns barn med i bilden.

Ursprungligen kommer ordet ”coach” från ungerskans ”kocsi” och står för betydelsen vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan. Syftet med coachande samtal är att man själv ska hitta lösningar på sina problem och att börja röra sig i riktning mot ett önskat läge. Våra snälla och unika hästar har en lysande förmåga att bistå i processen med sin värme, kärlek och närvaro och på så sätt undanröja den stress, de spänningar och den otålighet som ofta står i vägen för att kunna se möjligheter till förändring i positivt riktning.

De Hästunderstödda coachingprogrammen finner ni på Häståkeriet på Kungliga Djurgården i Stockholm där hästen, med sin intuitiva intelligens är den centrala läraren. Hästens närvaro bidrar med en extra dimension för närvaro och kommunikation för både vuxna och barn. Forskning visar att människor upplever många fysiologiska fördelar när de interagerar med hästar, inklusive sänkt blodtryck och puls, ökade nivåer av beta-endorfiner (neurotransmittorer som fungerar som smärtdämpare), minskade stressnivåer, minskade känslor av ilska, spänning, ångest samt förbättrad social funktion med ökade känslor av kontakt, tillit, tålamod och självmedvetehet.

På Häståkeriet samarbetar vi även med organisationer som stödjer ungdomar som lider av oro, ångest, föräldrars missbruk/psykisk sjukdom, socioekonomiska utmaningar mm. Vi arbetar också med vårdorganisationer som behandlar unga människor med svår psykisk ohälsa. Det kan handla om självskadebeteende, självmordsförsök, psykos mm. Våra hästunderstödda program erbjuder närvaroträning, reflektionsarbete och livscoachingövningar tillsammans med hästarna. Ungdomarna övar på impulskontroll och att hantera sin inre oro och stress.

  • Internationell forskning på PTSD och hästunderstött lärande visar att människor upplever många fysiologiska fördelar när de interagerar med hästar, inklusive sänkt blodtryck och puls, ökade nivåer av beta-endorfiner (neurotransmittorer som fungerar som smärtdämpare), minskade stressnivåer, minskade känslor av ilska, spänning, ångest samt förbättrad social funktion med ökade känslor av kontakt, tillit, tålamod och självmedvetehet.

  • Forskning visar att närvaro av hästar har en direkt påverkan på människans hjärtmönster. Enligt forskning mäter människohjärtats energifält upp till 2 – 3 meter runt människokroppen medan det elektromagnetiska fältet som projiceras av hästens hjärta är fem gånger större. Hästar har också vad vetenskapen har identifierat som en “koherent” hjärtrytm som förklarar varför vi kan “må bättre” när vi är runt dem. Ett sammanhängande hjärtmönster eller HRV är ett robust mått på välbefinnande, och överensstämmer med känslomässiga tillstånd av lugn och glädje

  • Kommunikationsmodellen Non Violent Communication ger viktiga kommunikationsnycklar för att förstå sig själv och sina medmänniskor bättre. Forskning visar att när vi verbaliserar våra känslor och behov sänks aktiviteten i amygdala, dvs den del av hjärnan som sätter igång en kaskad av stressreaktioner i kroppen och som i slutändan leder till att stresshormoner utsöndras.

  • När vi sätter ord på vad vi känner och behöver utövar vi empati och självmedkänsla. Modern hjärnforskning visar att när vi tränar upp vår självmedkänsla stärker vi vår psykiska hälsa och mår bättre på alla plan. Forskning visar också att hög självmedkänsla ger starkare motivation till inlärning och optimism samt mindre nedstämdhet och självkritik, och att träning i medkänsla hjälper till att balansera stresspåslaget i hjärnan. 

På Häståkeriet erbjuds clinics och olika program för att skapa nya och djupgående insikter med hästen som resurs för hälsa och välmående.

Mer information www.exhalcoaching.se www.hastakeriet.se 


→

Om Kaja

Verksam som: Föreläsare, Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 072 - 717 12 70

Hemsida: www.exhalcoaching.se

Dela