Hanna Walsö

“Hej!

Jag är en “vanlig” tvåbarnsmamma som inspirerats mycket av Jesper Juuls böcker och
därför valde att utbilda mig till seminariehandledare under våren 2014. Jag lever
familjeliv med små barn, relationer och vardagspussel mellan arbete, familj och
egna intressen.

Jag vill bjuda in till att fundera över föräldraskap och hur familjens relationer
påverkar våra barns sätt att se på sig själva. Jag utgår från tankar kring
likvärdighet, “äkthet” och respektfullhet som viktiga byggstenar i alla
relationer. Att stanna upp och ta sig tid att reflektera över sig själv och sitt
föräldraskap ger möjlighet till att växa både i sig själv och i sina relationer.

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar och bokcirklar/föräldrakurser som vänder
sig till föräldrar, mor-/farföräldrar, förskolepersonal eller andra som möter barn
i sin vardag.


→

Om Hanna

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Linköping

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 070-673 22 44

Hemsida: samspelochkommunikation.se

Dela