Evalena Ljung Kjellberg

Evalena Ljung Kjellberg

Jag utbildade mig först till musikpedagog i Göteborg och sedan till skådespelare i London. Efter det utbildade jag mig i ” Dialogbaserat föräldraskap” under Jesper Juul och Family Lab. För ca.10 år sedan utbildade jag mig till chef-ledarskaps och familje coach och numera arbetar jag uteslutande med detta.

Jag har alltid varit fascinerad och intresserad av den autentiska dialogens kraft och Jesper Juul`s förhållningssätt har påverkat och berikat mitt liv enormt mycket.

Mitt mål, min vilja och önskan är att det osynliga ska bli synligt, det osagda sagt. Och att det stora, som vi alla har inom oss, ska få sin rättmätiga och trygga plats!

Kontakta mig !

 
Med Vänliga Hälsningar
Evalena Ljung-Kjellberg
 
Mob. nr. +46 (0)704 – 93 28 96

→

Om Evalena

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Göteborg

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0704-932896

Dela