Elsa Gottfridsson

Föräldravägledning

Att vara förälder är oftast härligt men för de flesta av oss, ibland också väldigt besvärligt. Att ta hjälp för att förstå sig själv och sitt barn bättre kan vara mycket befriande och leda till bättre fungerande och medvetet kärleksfulla relationer.

Barn behöver tydliga, ansvarsfulla och medvetna vuxna omkring sig. Vuxna som mår bra, är närvarande och handlar utifrån sina egna värderingar snarare än modeller och metoder. För att bli bättre vuxna kan vi, precis som i alla andra nära relationer, ta hjälp av de ²platser² vi fastnar i, och på så sätt förstå oss själva och våra barn bättre. När vi förstår oss själva och våra
reaktioner är det enklare att handla utifrån de personer vi vill vara, ta ett vuxet ansvar och möta våra barn med respekt, integritet och likvärdighet.

Elsa Gottfridsson erbjuder vägledande samtal för föräldrar. Samtal som vill inspirera till tro på den egna förmågan genom en nyfiken upptäcktsfärd i familjens samspel. Syftet är att den vuxne ska förbättra förmågan att höra och förstå sitt/sina barns och sina egna signaler för att bättre kunna hålla isär vems signal som är vems. Detta i en varm tillåtande, icke dömande
atmosfär där målet är att skapa de bästa förutsättningarna för alla familjens medlemmar att utvecklas tillsammans. Elsa har över 30 års erfarenhet av arbete med barn och föräldrar som bl.a. förskolelärare inom barnomsorgen. Är utbildad samtalsterapeut och Imagocoach. Vidare utbildad till seminarieledare och föräldravägledare av Jesper Juul via Family-lab. Fortbildning i professionellt föräldrasamtal/samarbete av Helle Jensen. Har ett stort intresse för IPNB, interpersonell neurobiologi och uppdaterar sina kunskaper inom detta område regelbundet. Hennes mål i sitt arbete är att göra samspelet mellan barn och vuxna till en plats där närvaro och respekt för varandras olikhet får utrymme så att relationen präglas av varm kontakt och tillit.
Elsa erbjuder vägledande samtal till föräldrar i Göteborg med omnejd, alternativ via videosamtal.

Den finaste gåvan vi kan ge våra barn är att se till att vi själva mår bra.


→

Om Elsa

Verksam som: Handledare

Ort: Göteborg

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0736-472048

Dela