Ebenezer Silva

Ebbe Silva
Hej! Jag heter Ebenezer Silva och är handledare/ föreläsare hos Family-Lab i Sverige och internationellt sedan 2012, aktiv i Västmanland. Jag är gift med min älskade Rose och har tre utflugna barn och ett i tonåren som inspirerar och motiverar!

Jag kommer gärna till din kommun, landsting, skola, grupp, förening och företag och föreläser.

Likvärdighet, Integritet, autenticitet och personligt ansvar är några av de grundläggande värderingarna varje relation har rätt till att dra nytta av. Allt börjar med relationer människor emellan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

“Visa barn samma respekt som du skulle visa en vuxen”

“Det finns bara en enda ambition som är viktig för föräldrarna, och det är att lära känna sitt eget barn så bra som möjligt.”

– Jesper Juul
Urval av högskolekurser och andra utbildningar i mitt CV:

Seminarie – och familjehandledning med Jesper Juul.
Utvecklingspsykologi.
Personlighetspsykologi.
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet.
Aspergers Syndrom. Andet Sverige.
Handikappvetenskap, samverkan kring barn och ungdomar med en eller flera funktionsnedsättningar i ett delaktighetsperspektiv.
Handikappvetenskap, arbete och sysselsättning.
Handikapprätt I.
Handikapprätt II.
Bättre hjälp för barn i flyktingfamiljer – om trauma, terapi och föräldravägledning.

Kontakt:

inspire.handledning@gmail.com
mobil: 0760849332


→

Om Ebenezer

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Västerås

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0760-84 93 32

Dela