Candra Karlholm

“Jag erbjuder kurser, föreläsningar och coachning för föräldrar, även om den viktigaste ‘föräldrautbildningen’ förstås är den som man får löpande av sina barn. Ändå känner jag att det finns ett stort värde i att reflektera över viktiga frågor och erfarenheter i föräldraskapet. Att få överblick, att hitta sin riktning. Och även få kunskap, inspiration och tips för det fortsatta utforskandet.

Utgångspunkten för mitt arbete med människor är medveten närvaro och aktivt lyssnande utan dömande (mindfulness), vilket är mycket fruktbar mark för möte och utveckling. Min förmåga att möta människor på den nivån, att lyssna till dem och föra en utvecklande dialog, kommer av många års utbildning och praktiserande. Det är också något som jag haft oändlig nytta av i mitt eget föräldraskap – och en färdighet som vem som helst som vill kan utveckla.

Läs mer om mig, min verksamhet på www.candrakarlholm.com.

Hjärtligt välkommen!


→

Om Candra

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Svenshögen, Västra Götaland

Kontakt/Epost: E-post

Hemsida: candrakarlholm.com

Dela