Anna Nybling

Anna är certifierad föräldra- och familjecoach via Family Lab 2018 och legitimerad förskollärare samt lärare för yngre åldrar. Anna har stor erfarenhet av att möta både barn och föräldrar i olika situationer och även erfarenhet av att träffa familjer där den ena föräldern är iväg på utlandsuppdrag under en längre period. Anna arbetar mycket med att både föreläsa och coacha både enskilt, i par och i grupp. Hennes erfarenhet är att det relationistiska förhållningssättet har öppnat upp många dörrar till bättre relationer mellan de barn och familjer hon träffar på i sin vardag.

Anna erbjuder bl.a :

  • Familjecoaching
  • Coaching för par
  • Enskild coaching
  • Bokcirklar
  • Workshops för grupper
  • Föreläsningar

Citat från par som coachat sig hos Anna: 

”För mig var det givande att få samtala med någon och jag kan tala helt fritt om mina känslor. Nu har vi fått hjälp att sätta upp mål om hur vi ska kunna prata mer öppet med varandra. – Vi har fått tankar och idéer hur vi ska komma vidare i vår relation. Vår coach Anna har sått ett frö som vi använder oss av. Det blir vår hemläxa i vardagen.”

Att bli förälder och etablera ett gemensamt ledarskap med sin partner för att kunna uppfostra friska, glada och lyckade barn, är i sig själv en daglig utmaning som heter duga. Den utmaningen hänger delvis mer ihop med management och även om det är ett intressant och uppfordrande ämne så är det inte riktigt i fokus för den här essän. Den management-stil man väljer är ju beroende av antalet familjemedlemmar, föräldrarnas arbetsbörda, ålder och rörlighet hos barnen mm. Ledarskap är den avgörande faktorn när det handlar om att bygga meningsfulla och fruktbara relationer (artikel av Jesper Juul www.familylab.se)

”Coachning är att verka genom en stödjande relation vars syfte är att hjälpa människor att nå sina mål, lösa problem och locka fram människors möjligheter och bästa egenskaper” (fritt översatt: International Coach Federation)

 


→

Om Anna

Verksam som: Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0708112959

Dela