Aggression och Empati – existentiella tvillingar

Del ett: Aggression, ett nytt och farligt tabu Svenska

Del två: Aggression, ett nytt och farligt tabu Svenska

Del tre: Aggression, ett nytt och farligt tabu Svenska

Engelsk version: Jesper Juul: Aggression & Empathy. Existential twins.