Självkänsla och självförtroende

av Jesper Juul

Då och då ser vi i medierna förslag och exempel på att barn och unga får större självförtroende när de tränar och utvecklas inom en viss sport, när de är överviktiga och går ner i vikt, eller när nya undervisningsmetoder gör de lässvaga starka. I många fall är detta utan tvekan sant, och utgångspunkten är inte alls skev – nämligen att det finns alltför många barn som tycks sakna självförtroende. Men är det självförtroende de saknar, eller är det självkänsla? Även om vi ofta använder dessa begrepp om vartannat, är skillnaden mellan dem faktiskt ganska stor.
Självkänsla är förmågan att känna “sitt jag”, sitt “centrum”, sin “kärna”, sitt “väsen” – för att använda några ofta använda termer.

Självkänsla = Den vi ÄR – det handlar om vem vi är.

Självförtroende = Vad vi GÖR – det handlar om vad vi kan eller gör.

Självkänsla kan illustreras som en sorts inre pelare, som kan vara hög eller låg, och självförtroendet som ett ställning runt personen. Det verkar finnas en regelbundenhet som säger att människor med hög självkänsla nästan automatiskt också har stort självförtroende, medan motsatsen definitivt inte är fallet. Som föräldrar spelar det därför roll hur vi prioriterar när det kommer till våra barn och partners. Om ett barn har låg självkänsla hjälper det t.ex. inte mycket att stärka dess självförtroende. Det hjälper inte självkänslan, högst självförtroendet.

Hjälplöshet är nedbrytande för självkänslan.
Denna fråga är t.ex. akut för många vuxnas förhållande till barn (och vuxna) med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Dessa barn har ofta en låg självkänsla eftersom de inte kan undvika att uppleva sin egen existens som mindre fullständig än människor utan funktionsnedsättning och som en belastning för deras omgivning. Det finns få saker i livet som kan bryta ner en persons självkänsla så mycket som att vara helt eller delvis hjälplös och beroende av andras hjälp. Föräldrar, som ofta uppfattar denna fråga, tenderar (oskyldigt) att överdrivet fokusera på den funktionshindrades förmåga och glömmer att det är vårt väsen som utgör kärnan i vår livskvalitet.

Viktigt att kunna se och känna skillnaden.
Det är inte mindre “fint” att ha självförtroende än att ha självkänsla. Det betyder bara att det är viktigt att kunna se och känna skillnaden. Det är olämpligt att endast öka antalet tandborstningar om det är en rotbehandling som behövs, för att använda en något kantig analogi, som kanske inte är så orealistisk. Många människor med låg självkänsla får varje dag goda råd om att köpa snygga kläder, ändra frisyr, sminka sig, få plastikkirurgi o.s.v. utifrån samma tanke att ett lager färg kan avleda uppmärksamheten från en skakig grund.

Varför kända och skickliga idrottare mår psykiskt dåligt.
Om vi för ett ögonblick återvänder till sportvärlden (det kunde också vara rockmusikens eller teaterns), hittar vi bland tidigare toppidrottare några exempel på vad denna förväxling av självförtroende och självkänsla kan leda till. Som alla vet händer det ibland att skickliga idrottare mår psykiskt dåligt när karriären är över; när de plötsligt inte kan göra det de tidigare kunde. Inom sport talar man normalt inte om skillnaden mellan självförtroende och självkänsla, men man känner igen skillnaden mellan “riktiga vänner” och “ryggklappare”. De första är de som vill vara med en för att de tycker att man är något i sig själv. De sistnämnda håller sig endast när man kan prestera något specifikt. Särskilt om man har varit en av de stora stjärnorna i media kan det vara en brådstörtad uppvakning när man konfronteras med sin låga självkänsla, eftersom pressen, vännerna, åskådarna och familjen faktiskt hela tiden har låtit en veta att man var något speciellt.

Det är tyvärr sannolikt att för de flesta av oss har vi uppfostrats både hemma och i skolan med fokus på vad vi kunde göra eller presterade och gjorde rätt, och många av oss har lärt oss att satsa på självförtroendet som en dålig men nödvändig ersättning för självkänslan. Det är därför inte konstigt att vi ofta känner igen låg självkänsla hos andra och kallar den för brist på självförtroende. Det betyder inte att brist på självförtroende inte finns. Om man är omusikalisk har man lågt självförtroende inom musikområdet. Om ens hjärna inte kan hantera matematik måste man leva med mycket litet självförtroende inom det området osv. Om man har en sund självkänsla är det dock inte ett problem – bara ett faktum.

Detta skiljer sig från en låg självkänsla, där man upplever att ens person, ens “jag”, är mindre värd än andras. En sådan självkänsla kommer från erfarenheter under ens barndom, från föräldrar, lärare eller jämnåriga. Den goda nyheten är dock att medvetenhet om denna skillnad och en insats kan förändra denna upplevelse.

Det är avgörande för oss alla att bli medvetna om dessa skillnader, att bli bättre på att lyssna på våra egna och andras ord och att hjälpa varandra med att bygga upp både vår självkänsla och vårt självförtroende på bästa möjliga sätt.
Symptom på låg självkänsla och hur skolan bidrar till det
Det finns många olika symptom på låg självkänsla och eftersom de också kan vara symptom på andra saker, måste varje fall undersökas individuellt. Några av de vanligaste är: osäkerhet, ångest, extrem blyghet, skryt, lögner, aggressivt och destruktivt beteende, inlärningssvårigheter, självupptagenhet och perfektionism.

Ju mer samhället utvecklas på marknadens villkor, desto mer kommer våra värden att knytas till människors prestationer och desto mindre betydelse kommer därför att läggas vid människors existens och därmed det vi kallar för “hela människan”. Skolsystemet är nu på god väg att helt underkasta sig näringslivets krav på elevernas prestanda och många föräldrar har tyvärr också låtit sig lockas av tanken att huvudsyftet med skolgång och uppfostran är att främja landets export. Problemet är dock i viss mån missvisande.

Om vi vågade satsa på barnens självkänsla under de första 14-15 åren av deras liv skulle vi upptäcka att vi fick en generation av vuxna som är kompetenta, kreativa och produktiva deltagare i samhällsekonomin. Nu är det som tur är så att den största delen av människors självkänsla grundläggs mellan 0-4 års ålder, och om den får chansen att växa stark under dessa år, är den inte lätt att bryta ner igen. Låt oss därför titta närmare på vad självkänsla egentligen är och vad man som förälder kan göra för att stärka den hos sina barn.

Självkänsla – vad kan vi som föräldrar göra?
Självkänsla är, precis som så många andra psykologiska begrepp, svårt att konkretisera eftersom det är en upplevelse snarare än en handling. Av samma anledning finns det, som nämnts tidigare i denna artikel, många olika försök att skapa bilder som kan hjälpa oss att känna igen upplevelsen.

Vi kan tala om självkänsla som en slags kärna inom oss, på samma sätt som stenen i en frukt. Kärnan är i denna bild både “det innersta” och “centrum” och det som innehåller allt det fruktbara – all kraft.

Vi kan också prata om den som ett “centrum” – en sorts kontrollcentral från vilken resten styrs eller som ett balanspunkt, där personlig obalans registreras och försöker återställas. Självkänsla kan också beskrivas som skillnaden mellan att vara inåtvänd och utåtvänd, där människor med god självkänsla är inåtvända.

Självkänsla är också, som ordet säger, känslan av ett “jag”, av att vara något eller någon, eller av att ha en inre identitet. Inte i meningen av att vara “något speciellt”, men upplevelsen av att ha en värdefull existens skild från utseende, betyg, ekonomi och idrottslig eller intellektuell prestanda.

Det är när vi förlorar känslan av oss själva (eller inser att vi alltid har saknat den) vi frågar: “Vem är jag egentligen? Vad är mitt riktiga jag, när all social polityr är skrapad bort?” Den efterföljande tomheten är mer ett tecken på att kontakten med jaget är svag än att det inte finns i oss. Självkänsla känns också som upplevelsen av att ha ett inre, rotat värdesystem eller en skala som gör att vi kan sätta klara och sunda gränser för oss själva och i relation till andra och bedöma vad som är bra och dåligt för våra liv. Det är upplevelsen av att “existera” och att vara “i ordning”, bara för att vi nu en gång är här på jorden och oavsett vad vi eventuellt kan prestera eller hur skickliga, vackra, intelligenta, förmögna eller mäktiga vi för närvarande är i den yttre världen.

Som nämnts har många av oss vuxit upp under omständigheter som inte var speciellt gynnsamma. Många föräldrar har genom tiderna varit rädda för att deras barn skulle bli ”själviska”, ”självupptagna”, ”egocentriska” eller ”asociala” om inte deras naturligt växande självkänsla kontrollerades och beskars tidigt, precis som japanerna gör med sina Bonsai-träd. De verkar bortse från det faktum att världen är full av människor med låg självkänsla just på grund av denna beskärning.

Denna rädsla för det självklara mänskliga beteendet finns det många lätta att förstå kulturella och politiska skäl till, men psykologiskt sett är den helt obefogad. I själva verket är det nästan tvärtom: ju mer barns självkänsla hålls nere, desto mer självupptagna blir de, om de inte ger upp helt och blir självutplånande. Ju mindre de känner sig värderade som de själva, desto mer försöker de göra sig betydelsefulla på andras bekostnad. Ju större respekt de möter för sitt eget jag, desto mer respektfulla och sociala blir de.

Hur främjar och skyddar vi självkänslan?
För att svara på denna fråga måste jag ett ögonblick gå tillbaka till skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Självkänslan handlar om vem vi är, och självförtroendet om vad vi kan göra/uppnå/prestera. I mitt sammanhang belyses denna skillnad tydligast i följande exempel:

Anders, två och ett halvt, är med sin mor på lekplatsen. Han tar en åktur nerför rutschbanan och ropar:

”Se mig, mamma!” Anders rop om att bli sedd ska tas bokstavligt. Som alla andra barn (och vuxna) behöver han uttrycka sin upplevelse av sig själv, och det han gör är för att få ett “ekon” tillbaka från omgivningen som kan bekräfta honom i denna upplevelse av att existera i världen på detta speciella sätt vid detta speciella tillfälle.

Om hans mamma vill ge honom vad han ber om kan hon t.ex. säga:
”Det ser verkligen kul ut!” (om Anders ser och låter som om han har roligt).

Eller: ”Oj, vad fort det går”, (om han ser lite tveksam ut). Hon har därmed erkänt hans verklighet och samtidigt satt ord på hans upplevelse av sig själv. Hans självkänsla har blivit bekräftad.

De flesta föräldrar tenderar att ge barnen mer än vad de ber om, och det kan därför vara värt att titta närmare på några svar som kanske är vanligare än de tidigare citerade, t.ex.:

”Vilken duktig kille du är!” Mamman försöker här ge Anders självförtroende genom att berömma honom.

För Anders är detta något av en ”kulturchock”. Han är upptagen av sitt ”varande”, sin känsla av glädje, spänning och fart och har aldrig tänkt på det som något som ska bedömas; som något man kan vara bra eller dålig på. Eftersom han, som alla andra barn, samarbetar med sina föräldrar, kommer hans uppmärksamhet gradvis att flyttas från sig själv (inåtriktad) till föräldrarnas bedömning av honom (utåtriktad). Han kommer att försöka bli ”duktig” (vilket man kan bli riktigt ”dum” av!) och hans känsla av att bara ”vara” kommer att hamna i bakgrunden.

Anders mamma kan också svara honom med ett:
”Se upp så att du inte slår dig!”

Oavsett hur kärleksfull och välmenande denna varning är, är den irrelevant och malplacerad. Om Anders vid något tillfälle landar lite hårt i sanden, kommer kollisionen med det att lära honom att han kan skada sig. Han kommer att få en personlig upplevelse och erfarenhet som lär honom mycket mer än mammans för tidiga varning, som bara tar bort honom från den upplevelse han har och förbereder honom för en han inte har haft ännu. Ofta uttryckt oro eller bekymmer från föräldrarna är ren gift för barns självkänsla (och självförtroende!) eftersom det dels avleder deras uppmärksamhet från sig själva – vilket minskar självkänslan, och dels hindrar dem från att göra sina egna erfarenheter – vilket gradvis bygger upp självkänslan.
Låt oss titta på ett annat exempel: Om samma Anders senare under dagen kommer och visar sin pappa en teckning han har gjort, kommer traditionen nästan automatiskt att få pappan att säga:

”Den är riktigt fin, Anders!” eller “Det hus du ritade häromdagen var ju mycket finare”. Alltså beröm eller kritik.

Det kan vara relevanta svar från en teckningslärare till en elev som frivilligt har sökt upp hans undervisning för att bli bättre. Men små barn ritar inte bilder för sina föräldrar för att bli bra tecknare. De ritar eftersom de tycker det är roligt att rita och för att de vill dela sin glädje med sina föräldrar. Denna situation kräver ett lite annorlunda svar än det på lekplatsen:

Den gillar jag verkligen.
Jag är verkligen glad för den.
Jag tycker den är lite obehaglig. Eller hur?
Tack så mycket… Jag kan nästan inte se vad det föreställer. Tänkte du på något specifikt?

Och så kan vi fortsätta. Huvudsaken är att svaret är personligt och ärligt och därmed erkänner mottagandet av gåvan och avsikten med den snarare än att bedöma prestationen. Redan vid 3-4 års ålder har många barn tyvärr redan blivit beroende av omgivningens beröm, och vuxna kan därför förklara det med att barnen faktiskt själva ber om beröm.

I grund och botten finns det inget fel med att berömma barn. Det blir bara problematiskt om uppskattningen inte uttrycks minst lika ofta. Först måste självkänslan stärkas och utvecklas, den är grunden. Därefter kan man jobba på självförtroendet, om det mot förväntan skulle visa sig nödvändigt. Arbetsmarknaden kan vänta – och ser fram emot att få en självmedveten, kreativ och välbalanserad medarbetare när tiden är inne.

Ett av de bästa sätten att stärka det aspekt av barns självkänsla som vi kallar “intern kontroll” är att vänja dem vid att fråga sig själva istället för vuxna när de är osäkra om vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt.

Fråga: “Ska jag måla solen röd eller orange?”
Svar: “Vilken färg tycker du mest att solen har?”
Fråga: “Nu har jag ritat en hund, är den bra nog?”
Svar: “Vad tycker du själv?”
Fråga: “Nu har jag plockat upp mitt Lego, är det bra nog?”
Svar: “Är du nöjd själv?”

Det betyder inte att vuxna inte också kan uttrycka sina åsikter och ståndpunkter, men barn behöver hjälp att hitta sina egna innan de kan förhålla sig nyanserat till våra bedömningar. Annars ger de bara upp och kopierar vuxna; eller blir små “Rasmus motsats” – allt beroende på hur diskret eller mäktig de vuxna uppträder.

Många föräldrar känner igen situationen när detta har misslyckats och barnen blivit styrda utifrån. När de blir tonåringar vänder de vuxna plötsligt på en femöring:

Det borde du verkligen kunna lista ut själv!
Kan du inte göra något själv?
Varför måste man alltid be dig om allt?
Det är ingen idé att du är så osjälvständig att du bara gör som dina kamrater. Du borde ju ha en egen åsikt!

Det bästa sättet att stärka barns självkänsla överlag är helt enkelt att älska dem – villkorslöst! Inte för att de är vackra, söta, väluppfostrade eller duktiga, utan helt enkelt för att de EXISTERAR.

Jag tror att alla föräldrar känner igen upplevelsen av denna allomfattande, villkorslösa kärlek till sina barn. Alla har vid något tillfälle, när barnen var späda, stått och betraktat dem när de sov och känt att de var något helt mirakulöst unikt. Och det är precis vad de är – vad vi alla är hela livet; oavsett om vi är vackra eller fula, duktiga eller dåliga, väluppfostrade eller tvära, insiktsfulla eller okunniga. Om man av olika goda anledningar har blivit vuxen utan särskilt mycket självkänsla i bagaget kan det vara en lång och svår process att bygga upp den igen. Det är, som man säger, “svårt att hitta sig själv” och ofta ännu svårare att ge sig själv den villkorslösa kärleken som av någon anledning inte gavs under uppväxten.

Det kräver goda vänner och/eller en partner som är beredd att vara tålmodig och som inte förväxlar anpassning och underkastelse med livskvalitet. Men en sak är säker: det hjälper inte att få högsta betyg, vara den bästa säljaren, ha den dyraste bilen eller tjäna en miljon. Alla dessa saker kan vara utmärkta och värdefulla stödstrukturer runt huvudbyggnaden, men den måste också göras beboelig inuti. Det är inte ett antingen-eller, utan ett både-och.
Självkänsla och självförtroende

Jesper Juul

Ort: Danmark

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

6 mars 2024 Zoom
Webbinarie – Tre tips för ett mer kvalificerat föräldrastöd
7 mars 2024 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
9 mars 2024 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela