Gabor Maté och Jesper Juul

Vad är likheterna och skillnaderna i budskapen mellan Gabor Maté och Jesper Juul?

Både Gabor Maté och Jesper Juul är kända för att ha ett holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande, vilket innebär att de betonar betydelsen av att se människor som helheter, inklusive både kropp, sinne och själ.

Gabor Maté fokuserar mycket på kopplingen mellan kropp och sinne och betonar vikten av att förstå hur tidiga upplevelser och trauman kan påverka vår hälsa och våra beteenden senare i livet. Han är särskilt känd för sitt arbete med att förklara sambandet mellan stress och sjukdom, och han har också skrivit om beroende och dess koppling till tidiga trauman.

Jesper Juul, å andra sidan, är en familjeterapeut som fokuserar på betydelsen av att bygga sundare relationer mellan människor. Han betonar vikten av att se individer som självständiga varelser som har rätt att ta ansvar för sina egna liv och att skapa friska relationer med andra. Han har också skrivit om föräldraskap och hur man kan skapa en mer jämlik relation mellan förälder och barn.

Även om det finns likheter i deras budskap, såsom betydelsen av att se människor som helheter, finns det också skillnader. Gabor Maté tenderar att fokusera mer på individens inre upplevelser och hur tidiga trauman kan påverka dessa, medan Jesper Juul fokuserar mer på relationer och hur man kan skapa mer hälsosamma dynamiker mellan människor.
Gabor Maté och Jesper Juul

Åsa Schill

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Göteborg

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela