Barn och pornografi

Idag konfronteras barn bokstavligen med porr via nätet och för många blir det en skrämmande upplevelse. En av de danska barnhjälps-telefonlinjerna har noterat en väsentlig ökning av barn som ringer in med frågor som rör det här ämnet. (4000 samtal år 2014)

Barn mellan nio och femton blir rädda och oroliga över olika saker men framför allt av bilderna på kroppar, de sexuella handlingarna och själva sexakterna. De jämför storlek och form på sina egna könsdelar och bröst och tycker att de är fula jämfört med porr-skådespelarnas. (så tänker även många vuxna). De ser scener av S/M-sex och förmår inte föreställa sig att detta är något som vuxna roar sig med.

Tillgången på nät-pornografi tvingar oss vuxna att agera i frågor som känns obekväma att hantera och som vi kanske har starka moraliska åsikter om. Om vi, lärare och föräldrar, skall kunna stötta och vägleda våra barn i dessa frågor måste vi dock ta oss ur vår egen bekvämlighetszon. Så vad kan vuxenvärlden göra för att hjälpa barnen i de här frågorna? Frågan är mycket angelägen eftersom mer än 80 % av barnen frekvent exponeras för pornografi.

Svaret är beroende av en mängd olika faktorer:
1. 79 % av Europas män tittar regelbundet på nät-porr och självfallet är både pappor och lärare in inkluderade i den siffran (+ några få mammor). Detta talar för att pappor bör axla ansvaret för att tala med sina barn. I familjer där det inte finns någon som s.a.s. har förstahands-kunskap måste de antingen skaffa sig den genom att själva titta eller förlita sig på uttalanden och råd från professionella.

2. Pornografi är provocerande och väcker starkt motstånd och moraliska fördömanden även från dem som regelbundet konsumerar den. Det gör det extremt svårt, för att inte säga omöjligt, för vissa föräldrar att ens överväga att initiera ett sådant samtal med sina barn. Barnen blir utlämnande till att hitta stöd bland sina jämnåriga.

3. Hos många föräldrar finns rädsla för och motstånd mot att prata om sex och de hoppas och tror att dagens barn skall få information av media eller någon annan, men trots att vi dagligen omges av sex överallt i det offentliga rummet är dagens ”tweens” och tonåringar precis lika osäkra och sårbara som de alltid varit. De är välinformerade men ömtåliga och behöver prat med pålitliga vuxna och mer erfarna ungdomar i 16–20-årsåldern.

Oavsett om barn ringer till barnens hjälptelefon eller inte så har de frågor och är i behov av att få klarhet med hjälp av föräldrar och lärare. De behöver få veta att:

• Pornografi är en konstgjord och onaturlig beskrivning av sex som inte är gjord i utbildningssyfte utan enbart för ekonomisk vinnings skull.

• Den sexuella uthålligheten hos de manliga porr-skådespelarna är fullkomligt orealistisk och filmtagningarna görs under flera timmar/dagar. Pornografi speglar förvrängda manliga fantasier om flickor och kvinnor och verklighetens kvinnor är helt annorlunda.

• Kvinnliga och manliga könsdelar kan ha många olika former. (visa bilder)

• Njutbart sex tillsammans med en framtida partner uppnås bäst genom att man själv är nöjd, tillfreds och glad över sin egen kropp och kärlekslivet har inte ett dugg att göra med allt snack om kroppslig skönhet.

• Om man masturberar eller får utlösning eller orgasm medan man tittar på porr så frigörs endorfiner i hjärnan som ökar risken för beroende. Oftast är det pojkar som hamnar där och det gör det svårt för dem att möta en flickvän och uppleva glädjen i en långvarig relation.

• Det som sagts ovan gäller oavsett sexuell läggning.

Föräldrar eller lärare som har ett sådant här samtal kan gärna avsluta med att dela med sig av sin personliga moraliska hållning och visa öppenhet för att fortsätta samtalet med barnet/klassen. Var beredd på att många barn känner sig obekväma när ämnet tas upp. En del barn försöker inledningsvis undvika ögonkontakt och som förälder kan du hjälpa till genom att erkänna att du också känner dig blyg. En del barn kan börja skratta, skämta och göra sig lustiga, men lärare och föräldrar kan känna sig lugna: barn är uppmärksamma och de kommer att minnas vartenda ord. De kanske inte vill diskutera med den vuxne just då men i förlängningen kommer de att tala med sina nära vänner. Vår sexualitet är, precis som vår sociala identitet, en mycket betydelsefull del av vår personlighet och det är en gåva att få rätt information vid rätt tillfälle.

Text av Jesper Juul
Översättning Kerstin Svart Eriksson


Etiketter

pornografi porr


Barn och pornografi

Jesper Juul

Ort: Danmark

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Utbildning till Certifierad Föräldracoach
28 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela