“Trots – en utvecklings fas” eller “Den besvärliga Trotsåldern?

Jesper Juul svarar på 11 frågor om “trotsåldern”

1. Varför går de flesta barn gå igenom en fas av trots överhuvudtaget?

Det gör de inte! Det som sker är en naturlig utveckling som infaller kring 2 års ålder när barnet utvecklas från att ha varit fullständigt beroende av sina föräldrar till att gradvis bli en självständig och separat individ. Den här utvecklingen är speciellt intensiv mellan 2 och 3 och sen återigen i puberteten. Emellertid; barn samarbetar. Så om föräldrarna försöker stoppa, hindra eller manövrera med barnets utveckling så kommer barnet att bli trotsigt! I denna ålder behöver barnet föräldrar som har förmåga att uppskatta, glädjas och vägleda dem.

2. Och varför har några inget alls eller inte lika intensivt?

Ju mer föräldrarna försöker att styra och sätta gränser desto mer maktkamp kommer det att bli.

3. För vilka steg i utvecklingen är fasen trots viktig? Är den överhuvudtaget viktig?

Den här fasen är avgörande i barnets utveckling och gör det möjligt för barnet att utveckla
nya färdigheter, självförtroende och självkänsla. Den är också väldigt viktigt för karaktären och kvaliteten i relationen mellan föräldrar och barn. Det är relativt enkelt att ”knäcka” en 2-åring så att han blir trevlig, mild och lydig. Men det finns ett pris att betala för alla när puberteten sen kommer. I denna fas kommer barn antingen att uppfatta ett mycket viktigt besked från föräldrarna – ”Du är OK precis som du är och vi älskar dig och gläds åt att du finns” – eller så får de det inte.

4. Kommer flickor troligare än pojkar att visa trots i denna utvecklingsfas? Och i sådana fall,
varför?

Min erfarenhet är att det är mer än kulturell fråga och en föreställning som mödrar har kring hur kvinnor och flickor ska vara.

5. Hur länge varar denna utvecklingsfas? Kan föräldrar hoppas att den kommer att vara över
när barnet blir 3 år?

Fasen när barnet säger “Jag kan själv” och bemöter varje försök att reglera hans beteende med ett “nej” varar i ungefär ett år. Som förälder har du möjlighet att agera på två konstruktiva sätt vilket minimerar antalet kamper och konflikter och samtidigt tillåter barnet att utveckla maximal tillit till föräldrarnas vägledning (och andra vuxnas). När barnet säger, ”Jag kan själv” så är svaret. ”Åh, så underbart! Säg till mig om du behöver hjälp.” När barnet säger “NEJ”, ge honom en minut eller två så kommer du att se hur han ändrar sitt nej till ett ja. Om barn inte tillåts att säga ”nej” så är deras enda möjlighet att säga ”Jawohl!” och då förlorar de – även vuxna – sin värdighet.

6. Kan äldre systrar och bröder ha en positiv inverkan på det trotsiga barnet? Är beroende på vad föräldrar betraktar som “positivt”?

Om det äldre syskonet blev “knäckt” eller passiviserat i den åldern så kan det yngre barnet kopiera detta. Om det äldre barnet gläds åt och utövar sin egen kompetens så vill detta vara inspirerande för det yngre barnet.

7. Är det möjligt för föräldrar att avvärja denna utvecklingsfas innan den kommer?

Nej.

8. Hur ska föräldrar hantera sina barn om de är mycket trotsiga?

Exempel på situationer där barnen reagerar mycket aggressivt;
– Barnet vill ha något som det inte är tillåtet att ha. Det här är en läroprocess som tar tid. Säg “nej” och var bestämd samt vänlig. Det här kommer inte att hindra ett friskt barn från att ta kampen för att få det han vill ha men han kommer att lära sig att veta när tillräckligt är nog innan han börjar skolan. – De dagliga rutinerna kring att klä på sig, byta blöjor, borsta tänder, gå och lägga sig. Barn tycker inte om att ”hanteras” som ett paket eller en sak. Ge barnet en chans att samarbeta i termer av när och hur. Och åter igen; var bestämd och vänlig – INTE snäll och pedagogisk!!!
– Barnet vill ha något som tillhör ett annat barn eller en bror/syster. Åter igen, det här är en läroprocess som tar 2-3 år innan barnet har integrerat denna del av verkligheten. Var bestämd, vänlig och tålmodig.
– Ska eller kan man göra skillnad på hur man behandlar barnet hemma eller i en offentlig miljö?
NEJ! Om man gör så kan barnet inte lita på sina föräldrar.

9. Ibland inträffar det att föräldrarna reagerar för starkt på och skriker åt sitt barn. Vad kan man säga för att undvika detta i framtiden?

Oroa er inte! Barn behöver äkta, emotionella och irrationella människor runt omkring sig. Säg till ditt barn att du överreagerade och ta ansvar för det och sen; förlåt dig själv.

10. Ska mor- och farföräldrar bemöta sina barnbarn på samma sätt som föräldrarna gör?

Nej. Barn behöver vara tillsammans med och bli influerade av många olika sorters människor när de växer upp för att finna sina egna värderingar och vägar.

11. Har du fler praktiska råd för föräldrar om deras barn om utvecklingsfasen trots?

Det största problemet med denna utvecklingsfas är den negativa förväntan som skapas hos föräldrar genom gammalmodig psykologi och media. Om du ser på ditt barns ökande självständighet som en gåva – då är det inget problem.

Läs mer om trots och trotsåldern
“Trots – en utvecklings fas” eller “Den besvärliga Trotsåldern?

Jesper Juul

Ort: Danmark

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

21 maj 2024 Zoom
Webbinarie – Tre tips för ett mer kvalificerat föräldrastöd
22 maj 2024 Göteborg, Storgatan 3
Internationell Föreläsarkväll FamilyLab Göteborg
4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Online
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela